Tin HOT về quần thể cao cấp Chung cư Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu Hà Nội